SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Odkrywanie woli Bożej w obliczu pojawiających się w naszym życiu trudnych wydarzeń i kryzysów jest dużym wyzwaniem. W takich sytuacjach nierzadko zbaczamy z kursu wyznaczonego nam przez Boga, tracimy orientację i pewność siebie.

Będziemy przyglądać się sobie z różnych perspektyw: ciała, psychiki i ducha. Przyjrzymy się naszym  odczuciom i doznaniom, które pojawiają się w ciele w związku z potrzebą poczucia własnej wartości.

Superwizja jest miejscem szukania rozwiązań   w trudnych sytuacjach z perspektywy wielu członków grupy pod okiem specjalistów. W ostatnim czasie jest coraz więcej świadomości wśród osób pracujących w Kościele, że problemy należy rozwiązywać systemowo.

Kompleksowy program rozwoju osobistego i odzyskiwania równowagi poprzez integrację wewnętrzną CIAŁA, PSYCHIKI I DUCHA. Można uczestniczyć w całości Kursu lub w wybranych przez siebie modułach.

Jak radzić sobie ze stresem w pracy? Jak zadbać o kondycję swojego ciała? Jak dobrze wypoczywać? Rosnące tempo życia, coraz większe wymagania oraz chroniczny brak czasu prowadzi nieuchronnie do życiowego wypalenia.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH